VRIENDENKRING KADERPERSONEEL OP RUST VAN A.C.E.C.
Preambule.

Eindelijk, na een lange afwezigheid, kunnen wij de Post-ACEC website heropenen.

Vooreerst moeten wij ons verontschuldigen dat de vertaling van deze pagina's nog niet klaar is.

Ze zijn volledig herdacht en opnieuw ontworpen, om de raadpleging zo gemakkelijk en zo aangenaam mogelijk te maken voor de lezer. Onze inspanning was gericht op de renovatie van het verhaal van A.C.E.C., om zo de gebruiker de best mogelijke idee te geven van wat de omvang van de onderneming was. Het blijkt dat documenten opzoeken veel tijd en moeite vereist, in het bijzonder voor de jaren die het rijkst aan grote projecten waren. We hebben nog niet het resultaat dat ons voldoet voor de hele geschiedenis bekomen. Daarom hebben we tijdelijk dit verhaal beperkt tot aan de Eerste Wereldoorlog. Maar met het vervolg zijn we bezig, en het zal in de komende maanden gepubliceerd worden.

Ook moeten al de andere pagina's nog in het Nederlands vertaald worden. Maar voor elke wijziging die aangebracht wordt in de oorspronkelijke Franse tekst, moet de overeenkomstige aanpassing aan de Nederlandse versie aangebracht worden. Men kan alleen maar de vertaling maken wanneer de Franse tekst bekend is. Maar we werken er aan en het tweetalig resultaat is voor binnenkort.

Wij danken U bij voorbaat voor het geduld dat U zult opbrengen, dat ervoor moet zorgen dat deze site afgerond zal worden.

Maar dit is voor binnenkort ...
KOM MAAR BINNEN
Menu And Button Maker by Vista-Buttons.com v5.7